Akdeniz bölgesi araştırmaları, dil eğitimi

1. Direktörün Mesajı

Akdeniz bölgesi araştırmaları, dil eğitimi ve öğretiminde, bölgesel ve kültürel çalışmalarda uluslararası bir araştırma merkezine sahip olan Pusan Yabancı Araştırmaları Üniversitesi (Pusan, Güney Kore)’nin önem verdiği alanlarından biridir. Akdeniz Araştırmaları Enstitüsü, Uluslararası alanda yetkin akademisyen ve araştırmalarıyla, aktif olarak küresel akımları araştırma konularıyla ilgilenmektedir. Bu anlamda Kore toplumuna Akdeniz bölgesinin dünyadaki konumunu gerçek ve doğru verilerle aktarmayı amaçlamaktadır.

Bu yüzden Akdeniz Araştırmaları Enstitüsü Akdeniz bölgesiyle iglili disiplinlerarası kültür, edebiyat, dil öğretimi vb. sosyal çalışmalarla tam olarak bütünleşmiştir. Enstitü, bu alanda geniş ilgi ve imkanlarla, değerli araştırma ve eğitim becerisiyle ve uzman bilgisiyle iyi yapılandırılmış yeni bir evreye geçiş yapmayı planlamaktadır.

Direktör, AAE
2. Kuruluş ve Amaçları

Akdeniz Araştırmaları Enstitüsü (AAE), Akdeniz bölgesindeki medeniyetleriyle ilgili genel konularda araştırma yapmak amacıyla Aralık 1997’de kurulmuştur.

Akdeniz Araştırmaları Enstitüsü’nün kuruluş amaçları Akdeniz bölgesi yoluyla medeniyetler arası etkileşim araştırmaları üzerinde Akdeniz bölgesiyle yakından ilgili toplumsal, kültürel, siyasal ve ekonomik konularda kapsamlı çalışmalarla halkımızın sosyal ve bilimsel ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlamaktadır.

Enstitümüz, küresel ilgilerini sınırlamadan çok çeşitli akademisyenleriyle, yıllardır yaptığı araştırmalarla ön plandadır. Bu konuya verdiği kararlılık ve farklı disiplinlerarsı Akdeniz bölgesi çalışmalarıyla geniş bir kesim tarafından kabul görmektedir. Ayrıca Enstitü, Güney Kore’nin dünyada ekonomik ve politik görüntüsünü genişletmeyle ilgilendiği bir dönemde milletimizin ilgisini bu konuda yükselterek Akdeniz bölgesi ile ilgili güvenli bilgi sağlayan bir birim olmayı hedeflemektedir.

Enstitü, bütün yönleriyle ve bütün disiplinler açısından Akdeniz bölgesi hakkında bilimsel çalışma yapan disiplinler arası bir merkezdir. Zaman ve sınır boyutu gözetmeden özellikle antik çağlardan aydınlanma çağına kadar olan Akdeniz kültürleri düşüncesi üzerinde yoğunlaşmakta ve onların etkileri ile ilgilenmektedir.

3. Enstitüye bağlı bölümler

 • Hukuk Fakültesi
 • Arapça Bölümü
 • Orta Asya Dilleri Bölümü
 • Fransızca Bölümü
 • Tarih ve Turizm Bölümü
 • İtalyanca Bölümü
 • İspanyolca Bölümü
 • Portekizce Bölümü
 • Tasarım Bölümü

4. Akademik Faaliyetler

AAE’nin ana çalışma alanları aşağıdaki gibidir:
 • Akdeniz bölgesi hakkında araştırma yapmak
 • Kore’deki ve yabancı ülkelerdeki enstitü, üniversite ve araştırma merkezleri ile ortak araştırma yapmak ve bu yolla bilgi paylaşımı sağlamak
 • Seminer ve konferanslar düzenlemek
 • Kolokyum düzenlemek
 • Kore Araştırma Kurumu’nda ISSN 1229-7542 kayıtlı olan Akdeniz Bölgesi Araştırmaları Dergisini dergisini yayımlamak
 • Akdeniz Dünyası (Mediterranean World) isimli bülteni yayımlamak
 • Akdeniz Çalışmaları (Mediterranean studies) serisini yayımlamak

5. Üyelik

Üç çeşit üyelik tipi vardır:
 • 1) Tam üye: Bir akademik kurumda araştırmacı / öğretim üyesi olanlara yönelik üyelik.
 • 2) Özel üye: Akdeniz bölgesine ilgi duyanlara özel üyelik.
 • 3) Kısmi Üye
Üyelik AAE’nin hedeflerini benimseyenler için ülke içinden ve ülke dışından herkese açıktır.
Üyelikle ilgili her türlü bilgi için Enstitü ofisine başvurulmalıdır.
AAE’ye üye olma, üyeye Akdeniz Bölgesi Araştırmaları Dergisini ve Akdeniz Dünyası bültenini vb. yayınları alma hakkını verir.

6. Makale çağrısı

Akdeniz Bölgesi Araştırmaları Dergisi bilimsel bir dergidir ve Kore Araştırma Kuumu’na kayıtlıdır (Kurumu tarafından taranmaktadır) ve Pusan Yabancı Araştırmaları Üniveristesi Akdeniz Çalışmaları Enstitüsü tarafından nisan ve ekim aylarında yılda iki defa yayımlanır. AAK, Akdeniz bölgesiyle ilgili makaleleri özellikle disiplinlerarası çalışmaları yayımlar.

Makaleniz şartlarımızı sağlar ve hakemler tarafından yuygun görülürse yayımlanır. Basım tarihi 30 Nisan ve 31 Ekimdir.

Lütfen yazılarınızı meditstudies@pufs.ac.kr adresine gönderiniz. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen sekreterle irtibat kurunuz.

 • Yazılar Akdeniz bölgesi dillerinden biriyle olabilir.
 • Yazılar orijinal olmalı ve başka herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
 • Basılmış makalelerin tercüme edilmiş halleri genellikle kabul edilmez.
 • Çizimler yazar tarafından sağlanmalıdır.
 • Yayımlanan yazıların yayın hakkı dergiye aittir.
 • Alıntılar (dipnot halinde olmalı ve kaynak içermemeli) aşağıdaki gibi verilmelidir.

  - Yazar, tarih. Kitabın adı, yeri, sayfa numarası
  - Yazar, tarih. “makalenn adı.” Dergi adı sayı. Numara (tarih), sayfa numarası

Akdeniz Bölgesi Araştırmaları Dergisi (ISSN 1229-7542) hakemli bilimsel bir dergidir. Bütün yazılar an az iki bağımsız hakem tarafından incelenir.

 • Yazara derginin iki sayısı ve 20 tane de ayrıbasımı gönderilir.
 • Yazarların Enstitüye üye olması beklenir.
 • Yazıları teslim etmek için herhangi bir tarih yoktur.
 • Yazılar AAE sekreterliğine gönderilmelidir.