Το Ίδρυμα των Μεσογειακών Σπουδών

Το ΄Ιδρυμα των Μεσογειακών Σπουδών
(IMS : The Institute for Mediterranean Studies)

Μήνυμα από τον Διευθυντή

Το ΄Ιδρυμα των Μεσογειακών Σπουδών (IMS : The Institute for Mediterranean Studies) αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Διεθνών (Αλλοδαπών) Σπουδών του Πανεπιστημίου Πούσαν [Pusan University of Foreign Studies] της Νότιας Κορέας. Η μελέρη των Μεσογειακών Χωρών αποτελεί σημαντικό μέρος της δραστηριότητας του Πανεπιστημίου, το οποίο είναι ένα διεθνές κέντρο εκμάτησης και μελέτης ξένων γλωσσών και έρευνας των τοπικών κοινωνιών. Στο ΄Ιδρυμα των Μεσογειακών Σπουδών, πολλοί μελετητές και ερευνητές ασχολούνται με την έρευνα και την συγκέντρωση διεθνών πληροφοριών που αφορούν τις μεσογειακές χ΄ώρες.

Το ΄Ιδρυμα των Μεσογειακών Σπουδών (IMS) ενθαρρύνει ιδιαίτερα τις διεπιστημονικές σπουδές όπως πολιτιστικές, λογοτεχνικές, γλώσσικές, κοινωνικές, κ.τ.λ.

Σύνοτμη Εισαφωφή που αφορά την ίδρυση και τους Σκοπούς του ΄Ιδρύματος των Μεσογειακών Σπουδών

Το ΄Ιδρυμα των Μεσογειακών Σπυδών (IMS) ιδρύθηκε το 1997 με αποστολή την μελέτη των διάφορων πολιτισμών της Μεσογείου, τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χωρών αυτών και τις κάθε είδους ανταλλαγές. Σκοπός του Ιδρύματος είναι να οργανωνει συστηματικά τις ερευνητικές δραστηριότητες που αφορούν τις πολιτιστικές ανταλλαγές των Μεσογειακών χωρών. Οι γνώσεις που αντλούνται από τις έρευνες αυτές μπορούν να εφαρμόζονται στις κοινωνικές και επιστημονικές ανάγκες της χώρας μας. Και αυτό γιατί, η τοποθεσία της Κορέας μοιάζει κάπως με αυτή των Μεσογειακών χωρών, αφού ως χερσόνησος βρέχεται από την θάλασσα στις τρείς πλευρές της και βρίσκεται στο σταυροδρόμι διαφορετικών πολιτισμών, δηλαδή της Κίνας στη δύση, της Ιαπωνίας στην ανατολή, και των Ρώσων, Μογγόλων και των άλλων εθνών στο βορρά. Η Κορέα μπορεί να θεωρείται, όπως και οι μεσογειακές χώρες, ως το σημείο σύγκρουσης διαφορετικών εθνοτήτων και πολιτισμών που δεν έχει αλλάξει έως σήμερα.